Bahram Moshiri
science and Islam- part one

science and Islam- part one

January 1, 2019

مبحث اسلام و علم- قسمت اول

Historical fanatisme- part two-

Historical fanatisme- part two-

January 1, 2019

در این مبحث بهرام مشیری به ریشه های اخوندیسم تاریخی - نگاه اخوند به زن و حرف های اکبر گنجی می پردازد- قسمت دوم

Historical fanatisme - part one

Historical fanatisme - part one

January 1, 2019

در این مبحث بهرام مشیری به ریشه های اخوندیسم تاریخی می پردازد

freemasonry- part one

freemasonry- part one

November 26, 2018

بهرام مشیری در دو بخش به بحث و بررسی پیرامون تاریخ فراماسیونری در ایران می پردازد

freemasonry- part two

freemasonry- part two

November 26, 2018

بهرام مشیری در دو بخش به بحث و بررسی پیرامون تاریخ فراماسیونری در ایران می پردازد

ferdowsi and islam part two

ferdowsi and islam part two

November 24, 2018

فردوسی و اسلام ازنگاه بهرام مشیری

ferdowsi and islam part one

ferdowsi and islam part one

November 24, 2018

فردوسی و اسلام ازنگاه بهرام مشیری

Saz and sokhan - Saadi

Saz and sokhan - Saadi

November 23, 2018

مجموعه ساز و سخن، ترکیبی است از چهار سی‌‌دی، گزیده اشعاری از حافظ، سعدی، خیام و ملک‌الشعرای بهار که با انتخاب و خوانش بهرام مشیری تهیه و اجرا شده است.

Saz and sokhan- Hafiz

Saz and sokhan- Hafiz

November 23, 2018

مجموعه ساز و سخن، ترکیبی است از چهار سی‌‌دی، گزیده اشعاری از حافظ، سعدی، خیام و ملک‌الشعرای بهار که با انتخاب و خوانش بهرام مشیری تهیه و اجرا شده است.

Saz and sokhan- Omar Khayyam

Saz and sokhan- Omar Khayyam

November 23, 2018

مجموعه ساز و سخن، ترکیبی است از چهار سی‌‌دی، گزیده اشعاری از حافظ، سعدی، خیام و ملک‌الشعرای بهار که با انتخاب و خوانش بهرام مشیری تهیه و اجرا شده است.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App